FÖR INVESTERARE

Vi söker finansiärer/samarbetspartners för att fortsätta utveckla företaget.

Vi söker externkapital för utvecklingsprojekt som ej finns presenterade under kommande projekt.

Vid finansiering kan vi erbjuda projekt vinst eller en fast årlig ränta på eget kapital.

Det som externkapital sökes för att finansiera är följande objekt inom storleken 500 kvm och större. 

- Kommersiella fastigheter, kontor, hotell, eller bostadsfastigheter i Stockholm med omnejd samt regionshuvudstäder i Sverige. Byggnaderna skall kunna konverteras till bostäder.

- Större villor / Herrgårdar om 500 kvm och uppåt med förädlingspotential.

- Större lägenheter eller råvindar om ca 150 kvm och uppåt i centrala Stockholm.

- Mark för exploatering i regions huvudstäder samt Stockholms området.

Vänligen hör av er på ulrik@cervos.se så kontaktar vi er omgående för ytterligare dialog och information.