top of page

FÖR INVESTERARE

Vi söker finansiärer för att fortsätta utveckla företaget. 

Vi söker externkapital för utvecklingsprojekt där projektvinst eller en fast årlig ränta på eget kapital erbjuds.

 

Kapitalbehov:

- Investeringsperiod. 9-18 månader

- Årsränta: 15%

- Tecknat kapital

Gör en intresseanmälan så ringer vi upp dig.

- Kommersiella fastigheter, kontor, hotell, eller bostadsfastigheter i Stockholm med omnejd samt regionshuvudstäder i Sverige. Byggnaderna skall kunna konverteras till bostäder.

- Större villor / Herrgårdar om 500 kvm och uppåt med förädlingspotential.

- Större lägenheter eller råvindar om ca 150 kvm och uppåt i centrala Stockholm.

- Mark för exploatering i regions huvudstäder samt Stockholms området.

Vänligen hör av er på ulrik@cervos.se så kontaktar vi er omgående för ytterligare dialog och information.

bottom of page