top of page

OM OSS

"UNDER ETT TAK FINNS ALLTID EN MÖJLIGHET TILL TRIVSAMT BOENDE"

Cervos Fastigheter AB 
 

 • En bostadsutvecklare som bygger, utvecklar och säljer moderna bostäder till attraktiva priser i tillväxt lägen i medelstora och små städer i Sverige.

 • Strategiska marknader bestående av mindre svenska städer som uppvisar samma egenskaper som storstäder, marknader med bostadsbrist i kombination med stark efterfrågan på nya bostäder och köpkraft

 • Långvariga relationer med byggföretag innebär effektiva processer och lägre byggrisk

 • Mål om att sälja> 80 % av enheterna före produktion innebär lägre risk och eget kapital
   

Sedan starten 2014 har 92 bostäder färdigställts och avyttrats. Produktsegmenten omfattar nya hyreshus, förädlade befintliga byggnader och hyresrätter.
 

 • 92 lägenheter byggdes eller projekterades och avyttrades till ett värde av +250 MSEK

 • 55 lägenheter såldes till andra fastighetsutvecklare innan byggstart till ett värde av 35 MSEK
   

Katrineholm och Nyköpingsområdet är bolagets regionala bas men i takt med att verksamheten expanderat har projekt i nya områden som Varberg och Sälen tillkommit. Cervos är verksamma i hela Sverige där nedan kriterier är uppfyllda:
 

 • +35 kSEK/m2

 • Växande befolkning

 • >10 enheter
   

Vi arbetar utifrån 5 F. ”Förvärv, förvaltning och försäljning av fastigheter med förädlingspotentia

BOLAGSFAKTA

Cervos Fastigheter AB är ett privatägt bolag som ägs av Victor Håkansson invest AB samt av VIVESTA Fastigheter AB. Ägarbolagen är helägda av Victor Håkansson och Ulrik Unenge. Verksamheten består av fastighetsutveckling och förvaltning.

MEDARBETARE

VD

VICTOR HÅKANSSON

Övergripande ansvar mot totalentreprenad, projektering

samt intag av objekt.

PARTNER

ULRIK UNENGE

Övergripande ansvar för marknad, analys, transaktion och försäljning.

bottom of page