OM OSS

"UNDER ETT TAK FINNS ALLTID EN MÖJLIGHET TILL TRIVSAMT BOENDE"

Cervos Fastigheter AB är ett expansivt fastighetsbolag som utvecklar och förädlar bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter till bostadsrätter. Vi kommer även att bygga hyresbostäder med ett attraktivt läge i små och medelstora städer. Bolaget har även ett förvaltande affärsområde av bostäder.  Vi arbetar utifrån 5 F.

 

”Förvärv, förvaltning och försäljning av fastigheter med förädlingspotential”.

BOLAGSFAKTA

Cervos Fastigheter AB är ett privatägt bolag som ägs till 50% av Victor Håkansson invest AB samt till 50% av VIVESTA Fastigheter AB. Ägarbolagen är helägda av Victor Håkansson och Ulrik Unenge. Verksamheten består av fastighetsutveckling och förvaltning.

MEDARBETARE

VD

VICTOR HÅKANSSON

Övergripande ansvar mot totalentreprenad, projektering

samt intag av objekt.

PARTNER

ULRIK UNENGE

Övergripande ansvar för marknad, analys, transaktion och försäljning.