top of page

HÅLLBARHET

Svanen.png

Cervos har som mål att i samtliga nyproduktionsprojekt implementera nedan kriterier.

 

Träkonstruktion

Att använda trä som konstruktionsmaterial har flera fördelar, det är fullt förnybart, ekologiskt och klimatsmart. Trä bildas naturligt i ett ekologiskt kretslopp som tar upp koldioxid från luften, och trävaror lagrar koldioxid under lång tid är det bättre ur miljösynpunkt än fossilbaserade material, stål eller betong. Trä är också vackert och fördelaktigt ur brandskyddssynpunkt. Vi planerar att använda trä som både fasad- och konstruktionsmaterial. Trä kan även återanvändas på ett effektivt sätt. Byggelementen anpassas sig till varje projekt och den industriella produktionen minskar spill jämfört med traditionellt byggande på plats genom att optimera längder på virke och annat material direkt från leverantör. Elementen kan transporteras från fabrik till byggarbetsplats på ett ekologiskt hållbart sätt.
 

Solceller på tak

Solceller på tak och fasader producerar el åt föreningen, el som kan lagras eller eventuellt säljas i det fall det uppstår överskott. Solceller är en investering för framtiden som bidrar till att värdet på bostäderna bibehålls. Solcellsanläggningen ställer låga krav på underhåll. Vi vill öka förståelsen för energianvändning och i förlängningen klimatpåverkan hos de boende. Vi försöker i all produktion att använda oss av solceller och IMD (individuell mätning och debitering) för el.

 

Klimatsmarta duschar

Orbital Shower, en svensk uppfinning och världens första cirkulära dusch, inspirerad av rymdteknik från NASA. Den sparar upp till 90 % av vattnet och 80 % av energin. Orbital Shower innebär även att en familj göra kan göra energi- och vattenbesparingar motsvarande 1200 kr/mån.

 

Energieffektivitet

Samtliga byggnader ska vara nära nollenergihus, vilket betyder att de ska producera lika mycket energi som de konsumerar. Inom Cervos  är ambitionen är att hitta lösningar som främjar ett sparande av resurser, leder till en effektiv energiförbrukning och minskar vår och våra boendes användning av växthusgaser. Samtliga tvättställs- och duschblandare kommer att vara av energiklass A.

För att kunna bygga lågenergihus är ett bra klimatskal en förutsättning. Ett bra klimatskal förutsätter lufttäthet och bra isoleringsvärde. Uppvärmning sker via bergvärme. Bostäderna ska uppfylla energiklass B vilket även gör att de flesta banker beviljar ett grönt bolån som ger de boende en ränterabatt.
 

Svanenmärkta byggnader är värderade med livscykelperspektiv och • har låg energianvändning • uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter • säkrar en god innemiljö och låga emissioner • har en kvalitetssäkrad byggprocess.

 

Genom medvetenhet och möjlighet att påverka skapas ett engagemang kring ekologisk hållbarhet. Individuell mätning av el och vatten, källsortering, lösningar som främjar cykel användning samt möjlighet till egen odling på tomten är i linje med vår miljöprofil.

bottom of page